Kapcsolattartás

Cégünket e-mailen vagy telefonszámon elérheti. Amennyiben e-mailben elküldi e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy alkalmával. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

Számlák

Amennyiben Ön vásárol termékeinkből, ezzel kapcsolatban számlák készülnek amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

Adattovábbítás

A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel osztjuk meg kizárólag.

GDPR jogok

A felhasználó bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az felhasználóra vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:

Név: Benedek Orsolya

Cím: 3214 Nagyréde, Gyöngyösi u. 9.

Tel.: 70/931 7076

E-mail: benedekgyumolcsfarm@gmail.com

Panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu