Kapcsolattartás

Cégünket e-mailen vagy telefonszámon elérheti. Amennyiben e-mailben elküldi e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy alkalmával. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

Számlák

Amennyiben Ön vásárol termékeinkből, ezzel kapcsolatban számlák készülnek amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

Adattovábbítás

A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel osztjuk meg kizárólag.

GDPR jogok

A felhasználó bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az felhasználóra vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését.
A személyes adatok önkéntes (melyeket kezelünk a GDPR-nak megfelelően: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, házhozszállítás esetén átvételi cím, böngészési adatok) tárolásával elősegíthető, hogy a kereső személye azonosítható legyen. Ezen adatokat a termékek vevőhöz történő eljuttatásakor használjuk fel. Ha ezen adatokat nem kívánja megadni, nem férhet hozzá honlapunk bizonyos szolgáltatásaihoz és kedvezményekhez.
Az adatokat, külön hozzájárulás esetén, visszavonásig kezeljük. A személyes adatok törlését a lent megadott e-mail címen, elérhetőségeken tudják jelezni. Ugyanitt van lehetőség az adatok módosítására is.
Az adatokat a weblapon történő megrendelés esetén használjuk, a vásárló által megjelölt áru átadási módnak megfelelően. A szállítást saját hatáskörben végezzük, így a vásárló adatait harmadik félnek ezen célból nem adjuk át. A házhozszállítás esetén, a vásárlót, általa önként megadott elérhetőségeken a sikeres áru átadás érdekében, a vevő felkereshet, pl. cím, telefon, e-mail cím. Ezen adatok a legszükségesebb adatok.
További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:

Név: Benedek Orsolya

Cím: 3214 Nagyréde, Gyöngyösi u. 9.

Tel.:

E-mail: benedekgyumolcsfarm@gmail.com; rendeles@benedekgyumolcsfarm.hu

Panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu